Relación definitiva de excluidos e baremo das listas de PESSFP (598)


18 Mar, 2024

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PESSFP (598)

598003 Fabricación e instalación de carpintería e moble   598006 Patronaxe e confección   598010 Soldadura 

>> As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

>> Baremo definitivo (598)

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas (598)

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE