Convocatoria das probas para certificacións CELGA


13 Mar, 2024

DOG RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2024 (código de procedemento PL500C).

>> As probas dos distintos niveis Celga terán lugar en maio e xuño de 2024

>> As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

>> As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I, e aboar a taxa corresponde (16,92€):     LIGAZÓN á solicitude

>> O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles.

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE