Relación provisional de excluidos e baremo das listas de PES (590)


12 Mar, 2024

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590)

590002 Grego 590003 Latín 590010 Francés 590015 Portugués 590019 Tecnoloxía 590107 Informática 590124 Sistemas electrónicos 590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos 590206 Instalacións electrotécnicas 590227 Sistemas e aplicacións informáticas 590231 Equipos electrónicos

>> Baremo provisorio (590)

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas (590)

 Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia  no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE