Relación provisional de excluidos e baremo das listas de EOI (592)


12 Mar, 2024

WEB Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional da lista de interinidades e substitucións de diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

592004 Chinés  592013 Xaponés   592015 Portugués

>> Baremo provisional persoas admitidas (592)

>> Listaxe provisional de persoas excluídas (592)

 

 Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

 

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE