Relación provisional de excluidos e baremo das listas de PESSFP (598)


12 Mar, 2024

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PESSFP (598)

598003 Fabricación e instalación de carpintería e moble   598006 Patronaxe e confección   598010 Soldadura 

>> Baremo provisorio (598)

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas (598)

 

Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

 

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE