A Formación Profesional - que vai pasar? onde estamos?


28 Abr, 2024

WEB - A Formación Profesional atópase ante desafíos e oportunidades cruciais no medio dunha transformación global do sistema sen precedentes e a colaboración entre todas as administracións será clave para o éxito desta ambiciosa reforma educativa.

>> ANPE pídelle ás administracións estatal (Ministerio) e autonómica (Consellería) que deixen de usar ao profesorado e ao alumnado como unha "pelota de tenis" e póñanse mans á obra conxuntamente para cumprir co recollido na Lei e non deixalos na incertidume e inacción no comezo dun novo curso.

Por unha vez, demostren que de verdade lles importa a educación, o profesorado e o alumnado e cumpran coa súa parte e desenvolvan normativa e instrucións claras e precisas para conseguir os obxectivos dunha reforma ambiciosa da FP sen máis retrasos nin parches.

A Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional busca unha transformación global do sistema, converténdoo nunha porta a un emprego de calidade para os mozos, á vez que aspira a responder con flexibilidade aos intereses e aspiracións de cualificación profesional ao longo da vida e ás demandas dos sectores produtivos. 

>> Cales son os desafíos da nova FP?

- A nova lei ten como obxectivo aliñar a FP española co exitoso modelo alemán, poñendo unha forte énfase na FP Dual, que combina formación teórica con aprendizaxe práctica en empresas, con todo o primeiro desafío é a adaptación do sistema dual a un tecido produtivo, como o español, formado por pequenas e medianas empresas, moi diferente ao modelo alemán de grandes corporacións. A transición da FP tradicional á modalidade Dual xera preocupacións sen resposta. Como levará a cabo? Que cambios serán necesarios nos programas existentes? A estas alturas seguimos sen directrices claras.

- O segundo desafío é a integración, nun único sistema, dos diferentes subsistemas de FP previos, de ensinanzas regradas por unha banda, e acreditación de competencias profesionais, polo outro. Coa nova normativa regúlanse 5 niveis de acreditación: sendo os graos A, B e C, correspondentes a acreditación total ou parcial de competencias profesionais e os graos D (ciclos formativos) e graos E (cursos de especialización) os correspondentes ás ensinanzas regradas do sistema educativo.

A aprobación da Lei Orgánica produciuse en marzo de 2022 e o Real Decreto de Ordenación do Sistema de Formación Profesional non se desenvolveu ata xullo de 2023. Para a implantación dos graos D e E, faise necesaria a adaptación dos reais decretos de título de ámbito nacional á nova normativa, para que as comunidades autónomas, no exercicio da súa competencia compartida, publiquen as normas de currículo desenvolvendo o seu parte autonómica. Xorde, por tanto, a gran preocupación acerca da viabilidade de que as comunidades autónomas desenvolvan uns currículos a tempo, cando faltan menos de cinco meses para que estes deban aplicarse nas aulas de todo o país. 

É esencial que o Ministerio de Educación actúe con celeridade na elaboración e publicación da normativa correspondente, proporcionando a orientación necesaria para comunidades autónomas e centros educativos. 

>> Oportunidades coa nova FP

A nova lei de FP representa unha oportunidade única para modernizar e mellorar a calidade da educación profesional. Os novos módulos (sustentabilidade, dixitalización e inglés profesional) e programas formativos poden adaptarse para satisfacer as necesidades cambiantes do mercado laboral, preparando aos estudantes para os empregos do futuro.

ANPE demanda con firmeza e determinación a necesidade de claridade. Os profesionais, os centros educativos e, sobre todo, os estudantes merecen coñecer con certeza como levará a cabo a transición cara a esta novo paradigma educativo. É imperativo que as autoridades competentes proporcionen información detallada sobre o calendario, os procedementos e os recursos que se implementarán coa entrada en vigor da nova lei de FP. Esta claridade é esencial para que os profesionais da educación poidan prepararse adecuadamente e garantir un proceso de transición fluído e exitoso. A incerteza xera ansiedade e afecta directamente a calidade do ensino.

Para lograr unha implementación efectiva, é necesario abordar con prontitude as inquietudes e preguntas pendentes.