Resolución definitiva da 4ª conv. para integración PTFP en PES


08 Mar, 2024

WEB Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023.

O persoal interesado, que figura nos anexos da citada resolución, poderá presentar recurso administrativo obrigatoriamente por medios electrónicos, mediante o trámite "recurso de reposición" incardinado no procedemento ED021A, no prazo comprendido dun mes dende o seguinte á publicación desta resolución no portal educativo.

>> Resolución definitiva do 8 de marzo de 2024 (cuarta convocatoria)

>> Anexo I: Relación definitiva persoas propostas integración PES

>> Anexo II: Relación definitiva persoas excluídas integración PES

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE