Interinos no Exterior - convocatoria para Francia


23 Feb, 2024

WEB - Convocatoria para a formación de listas de aspirantes a cubrir postos docentes en réxime de interinidade en centros e programas da acción educativa española en Francia para o curso 24/25.

>> Prazo de solicitudes do 22 de febreiro ata o 13 de marzo inclusive.

>> Resolución co procedemento

>> ANEXO III: ESPECIALIDADES CONVOCADAS EN CENTROS Y PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN FRANCIA


Corpo de MESTRES

- Educación Física (Colexio Federico García Lorca de París) - Educación Infantil (Colexio Federico García Lorca de París) - Francés (Colexio Federico García Lorca de París e Agrupacións de Lingua e Cultura españolas) - Inglés (Colexio Federico García Lorca de París e Agrupacións de Lingua e Cultura españolas) - Música (Colexio Federico García Lorca de París) - Primaria (Colexio Federico García Lorca de París, Agrupacións de Lingua e Cultura españolas e Seccións Internacionais Españolas)

Corpo de Educación Secundaria

- Bioloxía e Xeoloxía (Liceo Luis Buñuel de París) - Debuxo (Liceo Luis Buñuel de París) - Economía (Liceo Luis Buñuel de París) - Educación Física (Liceo Luis Buñuel de París) - Filosofía (Liceo Luis Buñuel de París) - Física e Química (Liceo Luis Buñuel de París) - Francés (Liceo Luis Buñuel de París e Agrupacións de Lingua e Cultura españolas) - Xeografía e Historia (Liceo Luis Buñuel de París e Seccións Internacionais Españolas) - Inglés (Liceo Luis Buñuel de París) - Latín (Liceo Luis Buñuel de París) - Lingua Castelá e Literatura (Liceo Luis Buñuel de París, Seccións Internacionais Españolas e Agrupacións de Lingua e Cultura españolas) - Matemáticas (Liceo Luis Buñuel de París) - Orientación Educativa (Liceo Luis Buñuel de París) - Tecnoloxía (Liceo Luis Buñuel de París)
 

Para calquera dúbida ou aclaración podes contactar con ANPE626 300 849 ou por correo exterior@anpe.es