Interinos no exterior - convocatoria para ITALIA


13 Feb, 2024

>> Prazo de solicitude do 13 de febreiro ás 8.00 h ao 4 de marzo ás 17.30 h

>> Convócanse para o curso 2024/2025 as seguintes especialidades:

Corpo de Mestres: Educación Física Educación Infantil Educación Primaria Música Lingua Estranxeira: Inglés

Corpo de Profesores de Educación Secundaria: Latín Lingua Castelá e Literatura Xeografía e Historia Física e Química Bioloxía e Xeoloxía Debuxo Inglés Orientación Educativa Economía Educación Física

>> Convocatoria interinos Italia 2024 - 2025