Reclamación de enfermeir@s nos centros educativos


01 Feb, 2024

WEB - SATSE Galicia e ANPE e SATSE Galicia  reclaman a presenza de enfermeir@s nos centros educativos.

- ANPE e o Sindicato de Enfermaría consideran necesario que todos os centros escolares galegos conten cun profesional de Enfermaría que poida atender de maneira satisfactoria ao alumnado con necesidades sanitarias e a calquera outro que, nalgún momento, poida requerilo.

- Os sindicatos de enfermeir@s e docentes esixen á Xunta de Galicia que non siga dando longas e que destine os recursos económicos necesarios para que a implantación progresiva de enfermeir@ escolar sexa unha realidade canto antes.

- A organización sindical de docentes, ANPE e o  Sindicato de Enfermaría, SATSE,  reclamaron á Xunta de Galicia que incorpore de maneira progresiva persoal de enfermaría nos cardos de persoal dos centros educativos para informar e asistir sanitariamente a todos os escolares da rexión.  
 
Reclamación que acordaron, tras unha reunión mantida este mesmo xoves, entre a secretaria xeral de SATSE Galicia, Asunción Maus, e o presidente de ANPE Galicia, Xullo Díaz, xunto coa secretaria provincial de SATSE en Pontevedra, Mª Emma Rodríguez, e o presidente de ANPE en Pontevedra, Alfonso Fernández, os catro coincidiron na necesidade de que cada centro escolar conte cun profesional de Enfermaría que, no exercicio das súas funcións e competencias, puidese atender de maneira satisfactoria aos alumnos con necesidades sanitarias e a calquera outro que, nalgún momento, requiríseo.
 
"Os docentes fan un excelente traballo no ámbito formativo e educativo e o que queremos as enfermeiras e enfermeiros é complementar o seu labor cos nosos coñecementos e capacidades á hora de atender e coidar a unha persoa enferma ou que sofre calquera incidente e tamén en informar sobre hábitos de vida saudables", sinalou Asunción Maus, apuntando respecto diso Xullo Díaz que "a presenza dunha enfermeira ou enfermeiro nos centros escolares evitaría que o profesorado teña que asumir responsabilidades para as que non ten, nin ten porqué ter, competencias nin formación específica e que os propios protocolos establecidos pola Administración Educativa din que son VOLUNTARIAS".
 
Pola súa banda, a secretaria xeral de SATSE Galicia recalcou que ademais de atender as necesidades sanitarias dos escolares (administración de tratamentos, control da alimentación, asistencia en caso de enfermidade ou accidentes?), os profesionais de Enfermaría poden desenvolver unha óptima labor informativo no que concierne á promoción e adquisición de hábitos saudables nos nenos e novos.
 
De igual maneira, afirmou o presidente de ANPE en Galicia que outro importante ámbito de actuación sería a prevención e detección de problemas de saúde física, psicolóxica e/ou emocional (detección temperá de enfermidades, bullying, desordes alimentarias, acoso, adiccións a determinadas sustancias, como o alcol ou o tabaco...)

Neste sentido, a responsable de SATSE Galicia apuntou que o custo de contar cunha enfermeira ou un enfermeiro nun centro educativo é irrisorio se se compara co gasto total que se destina na atención e coidados de enfermidades que poden evitarse cunha educación sanitaria e hábitos de vida saudables

"Non hai mellor investimento actual e de futuro que a destinada a que os nosos nenos e mozos estean ben atendidos sanitariamente e que saiban o que é bo ou malo para a súa saúde", aseverou, apuntando que a Xunta de Galicia non debe seguir ?dando longas? e destinar os recursos económicos necesarios para que a implantación progresiva da Enfermaría escolar sexa unha realidade canto antes.
 SATSE e ANPE remarcaron que contar cunha enfermeira ou enfermeiro nun centro educativo tamén favorece a tranquilidade e seguridade dos pais, que saben que os seus fillos están en mans de profesionais sanitarios cualificados que poden atenderlles ante calquera imprevisto, especialmente daqueles proxenitores con fillos con algún problema de saúde.  
 
De igual maneira, o profesional de Enfermaría pode desenvolver un papel fundamental como axente mediador entre os pais e o profesorado do centro escolar de face a mellorar os hábitos de saúde de todos os seus estudantes, dándolles a coñecer a mellor forma para coidarse eles mesmos e coidar aos demais, algo no que coincidiron ambos.  
 
Máis información: 
ANPE Galicia, Xulio Díaz                                 Tlf.: 615 226 371

SATSE Galicia, Asunción Maus                      Tlf.: 606 398 804

 

 

 

 

satse_anpe