RESUMO da Mesa Sectorial Oposicións 2024


16 Xan, 2024

WEB - RESUMO da Mesa Sectorial coa Orde de Convocatoria dos Procesos selectivos 2024 e a Oferta de Emprego Público (OEP)

>> Data previsible de publicación da convocatoria no DOG para que empece o prazo de matrícula: 15 de febreiro
>> O sorteo dos tribunais será o 10 de abril.
>> A Consellería está intentando consensuar coas restantes Consellerías de Educación a mesma data de presentación: 22 de xuño.

Novas prazas engadidas: EOI 4 prazas de portugués 592015

Podes ler na ligazón da noticia toda a información ao respecto do tratado sobre os procesos selectivos así como, o punto referente a Rogos e Preguntas de ANPE.

Para calquera aclaración ou dúbida, podes enviarnos un correo a galicia@anpe.es ou contactar con calquera das nosas sedes.

 

>> DISTRIBUCIÓN DE PRAZAS POR ESPECIALIDADES E PRAZAS

1. Proxecto polo que se aproba a Oferta de Emprego Público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes.

2. Orde ___de 2024 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso aos diferentes corpos docentes e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).