Relación provisional de admitidos/excluidos listas de Música e Artes Escénicas


16 Nov, 2023

WEB Resolución do 16 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594).

 >> Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións” (LIGAZÓN) no prazo de tres (3) días hábilescontados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas 594

>> Baremo provisorio persoas admitidas 594

>> Resolución provisoria do 16 de novembro co procedemento

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE