Relación provisional de admitidos listas de informática, navegación e instalacións mariñas e de SAIS


16 Nov, 2023

WEBResolución do 16 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de informática (590107), de navegación e instalacións mariñas (590109) e de sistemas e aplicacións informáticas (590227) do corpo de profesores de ensino secundario.

>> Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións” (LIGAZÓN) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas 

>> Baremo provisorio 

>> Resolución provisoria do 16 de novembro co procedemento

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE