Relación provisional de admitidos de varias especialidades de PES


14 Nov, 2023

WEB Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590).

>> Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións” (LIGAZÓN) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal da consellería.

>> Resolución provisional co procedemento.

>> Baremo provisional admitidos.

>> Listaxe provisional de persoas excluídas 

 

590103 Asesoría e procesos de imaxe persoal

590115 Procesos de produción agraria

590116 Procesos na industria alimentaria

590117 Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

590118 Procesos sanitarios

590120 Procesos e produtos de téxtil, confección e pel

590219 Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

590220 Procedementos sanitarios e asistenciais