• Noticia destacada

CXT 23/24 - Convocatoria de Concurso Xeral de Traslados AUTONÓMICO


13 Nov, 2023

DOG - ORDE do 24 de outubro de 2023 pola que se convoca concurso de trasladosentre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores deensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artesplásticas e deseño, profesores especialistas en sectores singulares de formaciónprofesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectoresao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedimento ED012A).

>>  O prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados, mediante o procedemento normalizado ED012A, será desde o día 14 de novembro ata o 4 de decembro de 2023, ambos os dous incluídos.

>> As solicitudes (anexo I) na páxina web https://www.edu.xunta.gal/cxt e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

>> INSTRUCIÓN 13/2023

Data prevista da resolución provisional : 15/02/2024

>> BOLETÍN de ANPE de CXT.

>> VIDEO EXPLICATIVO da participación.