Convocatoria persoal Interino no exterior - AUSTRALIA


03 Nov, 2023

MEFP- Convocatoria da consellería de educación en Australia para formación de listas de interinidade en prazas dos corpos docentes da agrupación de lingua e cultura españolas para o curso 2024.

>> Ligazón á convocatoria

Para dúbidas sobre o proceso: