Relación provisional listas de varias especialidades de PES


02 Nov, 2023

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590).

Organización e proc. de mantemento de vehículos (590111),  Organización e proxectos de fabricación mecánica (590112),  Organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113),  Procesos e medios de comunicación (590119) e  Técnicas e procedementos de imaxe e son (590229) .

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas 590111-112-113-119 e 229

>> Baremo provisorio 590111-112-113-119 e 229

>> Resolución provisoria do 2 de novembro co procedemento.

3 días hábiles, a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería, para reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións” LIGAZÓN.

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE