Relación definitiva listas de CMUS, Artes escénicas e A. Plásticas e deseño


02 Nov, 2023

WEB Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades dos corpos de catedráticos e profesores de música e artes escénicas (593 e 594), artes plásticas e deseño (595).

>> Prazo para formular recurso de reposición contra ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas 593-594-595

>> Baremo definitivo 593

>> Baremo definitivo 594

>> Baremo definitivo 595

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE.