ANPE insta á administración galega ao abono dos atrasos do 0´5 por cento


30 Out, 2023

WEB - ANPE insta á administración galega ao abonamento dos atrasos xerados polo incremento do 0´5% adicional.

Nesta nómina de outubro tiñan que vir abonados os atrasos xerados polo incremento adicional do 0´5% dende xaneiro a setembro de 2023 tal e como se recollía nas instrucións publicadas no BOE do 6 de outubro polo goberno central a través do Ministerio de Facenda e Función Pública: LIGAZÓN

" El incremento adicional del 0,5 por ciento se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, tendrá efectos de 1 de enero de 2023 y se abonará en la nómina del mes de octubre de 2023 salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible. Los atrasos de los meses de enero a septiembre de 2023, correspondientes al incremento del 0,5 por ciento"

ANPE esixe á administración galega o abono destes atrasos na vindeira nómina xa que outras comunidades autónomas SI cumpriron en tempo e forma coas instrución publicadas e abonaron ditos atrasos na nómina de outubro.