Relación definitiva de persoas admitidas listas especialistas 598


30 Out, 2023

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PESSFP (598).

598003 Fabricación e instalación de carpintaría e moble   // 598004 Mantemento de vehículos   //  598005 Mecanizado e mantemento de máquinas 

>> Baremo definitivo 598

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas

 

>> Resolución definitiva do procedemento.

 Poderase formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.