Resolución definitiva listas de INFORMÁTICA e Sist. e Apl. INFORMÁTICAS


25 Out, 2023

WEBResolución do 25 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (590227) do corpo de profesores de ensino secundario (590) (Código de procedemento ED003A).

>> Para formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

>> Baremo definitivo 590107- 590227

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas 590107- 590227