Relación provisional de persoas admitidas listas especialistas 598


24 Out, 2023

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PESSFP (598)

 598003 Fabricación e instalación de carpintaría e moble 598004 Mantemento de vehículos  598005 Mecanizado e mantemento de máquinas 

>> Prazo para formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería:  LIGAZÓN

>> Baremo provisorio 

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas