Resolución provisional listas de INFORMÁTICA e SISTEMAS e Apl. INFORMÁTICAS


20 Out, 2023

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións nas especialidades de informática e de sistemas e aplicacións informáticas do corpo de PES (590).

>> Prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería. (20 ao 24 de outubro)

Resolución provisoria co procedemento

Baremo provisorio 590107

Baremo provisorio 590227

Listaxe provisoria de persoas excluídas 590107-590227

>> Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, en https://sede.xunta.gal