CXT 23/24 - Xubilacións por provincias


30 Out, 2023

WEB - Xubilacións por provincias facilitadas polas Xefaturas Territoriais para as vacantes do Concurso Xeral de Traslados 2023/24.

>> A CORUÑA

>> LUGO

>> OURENSE: Primaria  //  Secundaria 

>> PONTEVEDRA

Calquera aportación ou alegación a estes listados, podedes enviala ao correo de cada provincia para ser estudada e trasladada á Xefatura Territorial correspondente.

Dende ANPE esixiremos que saian como vacantes todas as prazas susceptibles de selo.

Basta de recortar profesorado, necesitamos o maior número de docentes nos centros educativos para poder levar a cabo non so unha educación de calidade, con atención á diversidade da aula senon tamén, todos os proxectos e plans nos que se traballa e que a administración utiliza para as súas estatísticas.