Relación provisional listas de substitución - Relixión evanxélica


05 Out, 2023

WEB Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión evanxélica.

>> Reclamacións do 6 ao 10 de outubro.

>> Resolución do 5 de outubro co procedemento.

>> Baremo provisional primaria

>> Baremo provisional secundaria

>> Resolución de persoas excluídas primaria e secundaria

>> As reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”.