5 de outubro: Día mundial do docente


05 Out, 2023

WEB - «Os docentes que necesitamos para a educación que queremos: o imperativo mundial de acabar coa escaseza de docentes»

O 5 de outubro, a UNESCO celebra, en colaboración coa OIT, UNICEF e a Internacional da Educación, o Día mundial dos docentes; nesta ocasión, co lema «Os docentes que necesitamos para a educación que queremos: o imperativo mundial de acabar coa escaseza de docentes»  . En efecto, a nivel mundial constátase unha insuficiencia numérica de persoal docente, así como, unha perda de prestixio social da súa profesión e unha precarización crecente das súas condicións laborais.

Por iso, o eixo fundamental desta efeméride anual, será esta vez promover a conciencia da necesidade de reverter estas tendencias negativas como prioridade na axenda internacional, a través de actividades pola dignificación da profesión docente, a presentación de prácticas inspiradoras e a análise de como aquela é recoñecida socialmente, e no seo dos propios sistemas educativos.

Desde ANPE, levamos anos denunciando o problema que supón o envellecemento do colectivo docente e a necesidade de palialo mediante amplas ofertas de emprego que consoliden persoais estables e satisfagan as aspiracións das novas promocións de titulados. Igualmente, non cesamos na reclamación de que se defina unha carreira profesional atractiva, regulada a través dun Estatuto Docente, na que, tanto no momento da formación inicial como do acceso, cáptese aos universitarios de máis talento e vocación. Nun contexto no que non cesan de xurdir novas demandas da sociedade cara aos centros educativos, que transcenden con moito a función pedagóxica que constitúe o seu fundamento, os docentes necesitamos, máis que nunca, o apoio directo doutros equipos de profesionais.

Para ANPE, dificilmente os centros educativos poden desempeñar eficazmente o seu papel sen a contribución de enfermeiros escolares, monitores, educadores sociais ou persoal administrativo que asuma a parte fundamental da carga burocrática. Dentro do propio colectivo docente, é fundamental multiplicar a dotación de especialistas en orientación educativa e educación especial, así como o número de profesionais destinados a labores de reforzo e apoio, como mecanismo para mellorar a atención á diversidade nas nosas aulas.

Desde ANPE, un ano máis poñemos en valor, neste día, a figura do docente como pedra angular do sistema educativo, e manifestamos o noso orgullo pola súa achega constante de profesionalidade, vocación, valentía, esforzo e dedicación.