Resolución definitiva listas para substitucións nos corpos de MÚSICA


29 Set, 2023

WEB - Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594).

>> As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

Resolución definitiva co procedemento

Baremo definitivo 593 e 594

Listaxe definitiva de persoas excluídas 593 e 594