Resolución provisional listas para substitucións nos corpos de MÚSICA


25 Set, 2023

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594).

593001 Acordeón  593003 Arpa  593009 Clave  593014 Contrabaixo  593092 Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco  593095 Instrumentos históricos de corda fretada  593102 Viola da gamba

594401 Acordeón  594402 Arpa  594417 Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco  594420 Órgano  594444 Dicción e expresión oral  594461 Baixo eléctrico   594463 Guitarra eléctrica

>> Baremo provisorio

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas

>> As reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentáranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do Procedemento ED003A, opción “Alegacións”, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, (Código de procedemento ED003A).