Resolución provisional listas substitucións de especialidades SECUNDARIA


25 Set, 2023

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590).

590002 Grego  590107 Informática  590124 Sistemas electrónicos  590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos  590206 Instalacións electrotécnicas  590210 Máquinas, servizos e produción  590227 Sistemas e aplicacións informáticas  590231 Equipos electrónicos 

>> Baremo provisorio

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas

 

>> Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, (Código de procedemento ED003A).

>> As reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentáranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do Procedemento ED003A, opción “Alegacións”, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Listas de substitucións