Proxectos de formación do profesorado de FP e de ensinanzas de réxime especial


19 Set, 2023

WEBConvócanse proxectos de formación do profesorado de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial, nos centros educativos de niveis non universitarios que impartan estas ensinanzas.

>> Convocatoria de proxectos de formación co procedemento.

>> Prazos: 1º fase  ata o 6 de outubro e 2ª fase ata o 23 de outubro.

>> Liñas de traballo

Innovación tecnolóxica e científica.
Innovación didáctica.
Actualización da competencia dixital docente.
Deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo competencial.
Orientación profesional, xestión do talento e emprendemento.
Plurilingüismo na formación profesional e nas ensinanzas de réxime especial.
Atención á diversidade, convivencia, equidade e igualdade de xénero nas ensinanzas de formación profesional ou ensinanzas de réxime especial.
Organización e xestión.
Actualización científica e didáctica do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

ANPE solicita á administración educativa galega: REDUCIÓN DA BUROCRACIA !!!!