Información sobre a aplicación PROENS


12 Set, 2023

WEB - ANPE pide flexibilidade à administración na entrega das programacións por incidencias na aplicación.

Novidades no inicio de curso sobre a aplicación PROENS e a formación sobre deseño curricular.

>> Neste curso 2023/24 complétase a implantación das ensinanzas LOMLOE nas etapas de primaria, secundaria e bacharelato coa entrada dos novos currículos nos cursos pares.

 Para as programacións didácticas dos cursos impares, a aplicación Proens permitirá recuperar as programacións elaboradas no curso anterior no propio centro ou elaboradas pola/o docente noutro centro, o que facilitará o deseño das programacións no caso de que a docente ou o docente soamente desexe introducir pequenas modificacións ou axustes de cara ao curso 2023/24. T

 Para as programacións didácticas das novas materias dos cursos pares, a aplicación Proens contará con programacións exemplo de axuda.

>> ACCESO á aplicación PROENS

>> MANUAL DE AXUDA para a elaboración das programacións didácticas.

Máis información no enlace do comenzo.