Relación definitiva admitidos na lista de Formación para mobilidade segura


11 Set, 2023

WEB Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitiva de profesor/a especialista en Formación para a Mobilidade Segura e Sustentable (590718)

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A da súa solicitude correspondente.

>> Baremo definitivo 590718

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas 590718

>> Resolución definitiva do 11 de setembro de 2023 co procedemento.