Resolución provisional integración PTFP en PES - 2ª convocatoria


22 Ago, 2023

WEBResolución provisional da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional no corpo de profesores de ensino secundario.

>> O persoal interesado, que figura no anexo I da citada resolución, poderá presentar reclamación obrigatoriamente por medios electrónicos, mediante o trámite "alegacións" incardinado no procedemento ED021A, no prazo comprendido entre o día 22 de agosto ata o 4 de setembro de 2023, ambos incluídos.

>> Resolución provisional do 21 de agosto de 2023 (segunda convocatoria)

>> Anexo I: relación provisional de persoas excluídas no procedemento de integración no corpo de profesores de ensino secundario