Apertura de listas interinidades/substitucións corpos de MÚSICA


21 Ago, 2023

WEB Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594).

>> ESPECIALIDADES convocadas: 

a) Corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593)

593001Acordeón

593003 Arpa

593009 Clave

593014 Contrabaixo

593092 Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco

593095 Instrumentos históricos de corda fretada

593102 Viola da gamba

b) Corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

594401 Acordeón

594402 Arpa

594417 Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barróco

594420 Órgano

594444 Dicción e expresión oral

594461 Baixo eléctrico

594463 Guitarra eléctrica

 

>> Prazo de presentación de solicitudes dende o día 22 de agosto ata o día luns 4 de setembro de 2023, ambos incluídos.

>> Resolución coa explicación do procedemento.

>> Solicitude na Sede electrónica: LIGAZÓN

Tramitar en liña, cubrir datos, pagar taxas e anexar documentación establecida na resolución xunto co xustificante do pagamento de taxas, asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

- Podes consultar dúbidas do procedemento nesta Ligazón.