CADP 2023 - Toma de posesión do destino obtido


02 Ago, 2023

WEB - INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN do persoal docente que obtivo  destino para o curso académico 23/24  en virtude da adxudicación de destinos provisionais convocado pola resolución do 8 de xuño de 2023. 

O persoal docente que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocado pola Resolución do 8 de xuño de 2023 (DOG do 20 de xuño) tomará posesión no centro educativo de destino con efectos do día 1 de setembro de 2023 e deberá entregar cuberta e asinada a documentación que máis abaixo se indica e a cal será remitida polo centro educativo á xefatura territorial correspondente.

A toma de posesión realizarase o día 1 de setembro de 2023 e todos os documentos deberán ser asinados con esa data.