CAFI dirección e CFRs - Resolución Definitiva do concurso


01 Ago, 2023

WEBOrde pola que se resolve o concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos Centros de formación e recursos.

>> Contra esta orde, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Portal de Internet ou ben dous meses para recurso contencioso-administrativo.

>> Orde coa resolución definitiva