Concurso Persoal Asesor Consellería - Resolución


09 Ago, 2023

DOG -  Orde pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería.

Contra esta orde, que lle pon fin á via administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal web ou un contencioso no prazo de dous meses.


>> LIGAZÓN a toda a información do concurso.

  • 28/7/23: Publicacion da resolución definitiva.
  • 14/7/23: Publicación da resolución provisional con 3 días hábiles para reclamacións.