CAFI e CFRs - Relación definitiva de persoas que superaron o proceso de selección


18 Xul, 2023

WEBRelación definitiva de persoas que superaron ambas partes do proceso de selección e detalle das cualificacións obtidas en ambas partes do proceso recollido na orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

>> Reclamacións - Segundo o artigo 7 da orde de convocatoria ábrese un prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día da publicación, para que poidan formular as reclamacións oportunas ás cualificacións obtidas.

>> Relación definitiva