CADP 2023 - Relación provisional de persoal participante obrigatorio


07 Xul, 2023

WEBPublicación das relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2023-24.

 Reclamacións: 5 días hábiles, do 10 ao 14 de xullo

>> Anexo I: Primaria

>> Anexo II: Secundaria e outros

 As reclamacións formularanse por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), a través do procedemento PR004A.

No dito formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

a) No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DO 7 DE XULLO DE 2023 e especificar o anexo correspondente, anexo I ou II segundo proceda.

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

>> Nota informativa sobre a participación no CADP.

>> Resolución do 7 de xullo de 2023 sobre o procedemento.