Puntuacións provisionais direccións de CFRs e asesorías do CAFI


06 Xul, 2023

WEB - Publicación da relación de puntuacións provisionais das persoas candidatas correspondentes á Fase A da Convocatoria do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do CAFI e CFR.

>> Reclamacións: 3 días hábiles

>> As reclamacións deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, a través dunha "solicitude xenérica" , que se deberá identificar coa denominación 'Asesorías Formación' ou 'Dirección CFR', segundo proceda, xunto coa documentación a achegar. 

>> Relación de puntuacións provisionais das persoas candidatas correspondentes á Fase A do concurso (méritos e proxecto)