Comisións de servizo por SAÚDE - relación provisional


30 Xun, 2023

WEB - Publicación da relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas de comisións de servizos, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde, para o curso académico 2023/24.

>> Contra esta resolución provisional, as persoas interesadas poderán formular alegacións, no prazo comprendido entre o día 3 de xullo e o día 7 de xullo de 2023, ambos os dous incuídos, por medios electrónicos, mediante o trámite "Alegación"s activado no procedemento normalizado ED010B

1. Anexo I: Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas (mestres)

2. Anexo II: Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas (secundaria)

3. Anexo III: Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas (relixión)

>> Resolución do 30 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se fai pública a relación provisional de solicitudes de comisións de servizos, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde, admitidas e excluídas de conformidade coa Orde do 28 de febreiro de 2020, código de procedemento ED010B.