CADP 2023 - Relación de solicitudes de non participación


20 Xun, 2023

WEB - Resolución do 19 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolven as solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais 2023-2024.

>> O prazo de interposición do recurso potestativo de reposición contra a citada resolución é dun (1) mes, contado dende o día seguinte ao desta publicación.

O dito recurso deberá formularse exclusivamente por medios electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) utilizando o modelo xenérico dispoñible no último expediente de solicitude xenérica (PR004A).

>> Resolución do 19 de xuño co procedemento.

>> Anexo I: solicitudes estimadas

    Anexo II: solicitudes desestimadas