Resumo da Mesa Sectorial - coordinador benestar, prazas convenio...


14 Xun, 2023

WEB - RESUMO completo da Mesa Sectorial sobre Coordinador de Benestar, Prazas sometidas a convenio, Optativas de Bacharelato e listas de substitución.

>> Extracto de Rogos e Preguntas de ANPE

1. Esiximos a apertura de negociacións para a redución das rateos, da burocracia e do horario lectivo do profesorado. Son prioritarias para ANPE Galicia. Debe convocarse xa unha mesa sectorial para tratar eses temas. Sen resposta

2. Demandamos novamente a convocatoria do concurso de prazas de atención preferente. A Administración insiste en que este ano non teñen capacidade para resolver. Estase a conceder prórroga ao profesorado que remata o prazo máximo dos 6 anos. As novas necesidades cubriranse a través do CADP.

3. Demandamos información sobre a situación dos trienios e sexenios do persoal ao que se recoñecen como servizos prestados días de vacacións non gozadasA Administración resposta que está traballando no tema para actualizar todos os servizos a todos os efectos.

4. Demandamos o establecemento de recoñecemento económico para todos os cargos de coordinación así como unha maior valoración da función da titoría efectiva de grupos de alumnado.

5. Denunciamos a transformación de ciclos de formación profesional na modalidade presencial á modalidade a distancia. Que vai a ocorrer coas persoas que se matricularon no primeiro curso na modalidade presencial e agora se lles pasa a distancia? Demandamos explicacións e información ao respecto. Sen resposta por ausencia do responsable