Concurso méritos estabilización - correción de erros listas definitivas


08 Xun, 2023

WEB - Resolución do 8 de xuño de 2023 da Comisión de Selección pola que se corrixen erros da Resolución do 16 de maio de 2023 da Comisión de Selección pola que se aproban e se fan públicas as puntuacións definitivas do baremo correspondente aos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos diferentes corpos.

Advírtese no anexo II da dita resolución, un erro material á hora de reflectir o período de tempo correspondente ao criterio de desempate fixado na base 13.3d) relativo ao tempo de servizos na especialidade pola que se participa computados en anos, meses e días no que respecta á especialidade de Servizos á Comunidade pertencente ao corpo de profesores de ensino secundario (590225) polo que cómpre corrixir a dita información publicada.