DOCENTES NO EXTERIOR - listados admitidos seccións bilingües


05 Xun, 2023

WEB - Publicación da relación de candidatos admitidos e excluídos do proceso e comezo da fase de avaliación previa de perfís

>> Próximamente incorporaranse 134 docentes españois en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Romanía, Polonia e Rusia.

>> A través deste programa o profesorado exerce entre un e seis anos en centros de recoñecido prestixio de ensino primario e secundario impartindo Español como Lingua Estranxeira, Lingua e Literatura españolas, Historia e Xeografía de España, Cultura e Civilización españolas, así como materias de carácter científico como Bioloxía, Física, Matemáticas ou Química, en función do centro de destino. Os termos da colaboración en cada país están establecidos nos respectivos acordos bilaterais e inclúen condicións laborais e salariais análogas ás do profesorado do país de acollida, aloxamento gratuíto e axudas económicas por parte do Ministerio.

Nas convocatorias -abertas tanto ao profesorado funcionario como ao non funcionario- recóllense os requisitos de experiencia docente e titulación esixidos para cada país.

ssbb-23-24-excluidas