EXTERIOR - Comisións de servicios para docentes e asesores


01 Xun, 2023

WEB - Concursos de méritos para funcionarios de carreira para provisión de postos vacantes de asesores técnicos e persoal docente no exterior.

>> Prazo do 1 de xuño ás 10 h ata o 8 de xuño ás 10 horas. 

>> Concurso de méritos para postos vacantes de ASESORES E ASESORAS técnicos no exterior por funcionarios de carreira 

>> Concurso de méritos para a provisión de postos vacantes de personal docente no exterior por funcionarios de carreira