Convocatoria para acoller un docente extranxeiro


29 Mai, 2023

BOE - Resolución do 19 de maio de 2023, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial, que desexen acoller a un/a docente estranxeiro/a para o curso 2023/2024.

>> Solicitudes. Os centros educativos que reúnan os requisitos esixidos poderán presentar unha única solicitude mediante o formulario electrónico dispoñible na dirección https://sede.educacion.gob.es/, que poderá ser localizada introducindo o nome da convocatoria na sección «Buscar Trámites»

>> Prazo de presentación. O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais contados desde o seguinte día hábil á publicación da presente Resolución.

a) Modalidade A. Como centro de acollida para un/a docente xa identificado/a, procedente dalgún dos países incluídos nesta resolución, e que estea a participar nun programa de mobilidade profesional no seu país de orixe.
b) Modalidade B. Como centro que desexa acoller a un/a docente dalgún dos países incluídos nesta resolución, que lle sexa asignado a través deste procedemento, se fose posible. En ningunha das dúas modalidades recibirase axuda ou compensación económica nin se asegura que a asignación poida finalmente levar a cabo.

>> A persoa coordinadora, que fará de anfitrión/á o/a docente estranxeiro/a, poderá solicitar un certificado de formación ao finalizar a estancia.