Resolución definitiva - integración PTFP a PES pola orde de xaneiro


23 Mai, 2023

WEB - Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023.

>> O persoal interesado, que figura no anexo I da citada resolución, poderá presentar recurso administrativo obrigatoriamente por medios electrónicos, mediante o trámite "recurso de reposición" incardinado no procedemento ED021A, no prazo comprendido entre o día 24 de maio ata o 26 de xuño de 2023, ambos incluídos.

>> Resolución definitiva do 23 de maio de 2023 (primeira convocatoria).

>> Anexo I: Relación definitiva de persoas solicitantes excluídas