• Noticia destacada

Concurso de méritos estabilización - relación provisional de persoal proposto


18 Mai, 2023

WEB - Relación provisional de persoas propostas para superar os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso mediante concurso de méritos.

 Aquelas persoas que acaden a puntuación para ingresar por máis dunha especialidade do mesmo corpo deberán optar por ingresar nunha delas, por medios electrónicos, no prazo comprendido entre o día 19 de maio de 2023 ao 23 de maio de 2023, ambos incluídos.

>> Resolución do 16 de maio de 2023 (relación provisional de persoas propostas)

As persoas que resultan seleccionadas para ingresar nun corpo e especialidade na adxudicación provisional que se publica, en ningún caso poderán perder o seu dereito pola tramitación de recursos administrativos.

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 590

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 592

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 593

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 594

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 595

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 596

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 597

 Relación provisional de persoas propostas Corpo 598

 

>> Instrucións dereito de opción de ingreso

>> Resolución do 16 de maio de 2023 (baremo definitivo)

Baremo definitivo. Corpo 597

Baremo definitivo. Corpos 590,592, 593, 594, 595, 596 e 598