Concurso de méritos estabilización NACIONAL- baremo definitivo


11 Mai, 2023

WEB - Publicación  do baremo definitivo das convocatorias do Concurso de méritos daquelas administraticiones educativas asinantes do Acordo da Conferencia Sectorial de Educación.

>> Estas listaxes xerais ordénanse por Corpo, especialidade, quenda de ingreso e, no seu caso, idioma.

>> Observacións: As peticións erróneas, por non acreditar os requisitos esixidos para esa praza ou non ofertarse nesa CA, aparecen sinaladas en vermello e cun asterisco e non serán tidas en conta a efectos de adxudicación.

As peticións con diferente puntuación á baremada pola CA onde se presentou a solicitude aparecen en azul. Esta puntuación é diferente debido á certificados EOI do apartado 2.4.2 que non son requisito lingüístico noutras CC. AA.

A participación pola quenda libre aparece sinalada coa letra L e a participación pola quenda de reserva aparece sinalada coa letra D.